Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Yellowstone 1

Pohádky před spaním/ Bedtime Stories

Pohádky před spaním/ Bedtime Stories

061.jpg

Jestlipak si bizoni vyprávějí pohádky před spaním?


I wonder if bisons tell each other bedtime stories?