Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Yellowstone 1

Výbuch Old Faithful/ Old Faithful Eruption

 Old Faithful - dá se přeložit jako Starý Věrný nebo Starý Přesný - získal jméno díky své přesnosti. Vybuchuje každých zhruba 91 minut (pravděpodobnost je kolem 10ti minut, což je velice přesné, některé gejzíry nejde předpovídat ani v rozsahu několika hodin).

Výbuch byl provázen obdivnými povzdechy ze skupinky japonských turistů - pokud máte zvuk, tak to určitě nepřeslechnete!


 

Old Faithful got its name thanks to the accuracy we can predict its eruptions. It erupts every 91 minutes with variation of only 10 minutes (that's very precise considering that some of the geysers cannot be predicted even by hours).

The eruption was accompanied by loud sighs from the group of Japanese turists nearby. If you have the sound on, you cannot miss it.

 

Žádné komentáře