Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Pune

Potřebuju zchladit/ Need To Cool Down

Potřebuju zchladit/ Need To Cool Down

DSC03408.jpg

Byli jsme nakupovat v obchodním středisku a v jednom oddělení jim nefungovala klimatizace. Vydrželi jsme to asi 15 minut, ale pak už jsme se potili jako blázen, a tak jsme začali pronášet “nenápadné” poznámky směrem k prodavačům. Zničehonic se jeden z nich objevil s větrákem a zapojil ho hned vedle nás. Pokaždé, když jsme se hnuli k dalšímu regálu, prodavači rychle přepojili větrák do další zásuvky a stěhovali ho spolu s námi po celém patře. Tomu se říká servis!

Na obrázku je Sandeepova první reakce, když spatřil větrák!We went shopping to a mall and it seemed, that the AC was broken in one of the departments. We were calm for about 15 minutes, but then we were already sweating crazy, so we started making “subtle” remarks towards the shop assistants. All of a sudden one of them appeared with a big fan a plugged it in right next to us. Every time we moved to another shelf, the assistants unplugged the fan and plugged it closer to us and kept moving the fan with us all over the floor. Now that’s what I call service!

The picture shows Sandeep’s first reaction when he spotted the fan!