Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Vaticano (Vatikán/ Vatican)

Passetto di Borgo

Passetto di Borgo

IMG_1988.JPG

Passetto di Borgo, nebo jen krátce Passetto, je vyvýšený přechod, který spojuje Vatikán s Andělským hradem. Je to zhruba 800 m dlouhá chodba, která se nachází v okrsku Borgo. Postavena byla v r. 1277 papežem Mikulášem III.. V několika případech sloužilo Passetto jako úniková cesta papežů, když byli v nebezpečí.
Papež Alexander VI. použil Passetto v r. 1494, když Karel VIII. napadl město a papežův život byl v ohrožení.
Klement VII. tudy utekl do bezpečí během Rabování Říma v r. 1527. Vojska římského císaře Karla V. tentkrát vybili téměř celou Švýcarskou gardu na schodech Baziliky sv. Petra.
_______________________________________________________________________

The Passetto di Borgo, or simply Passetto, is an elevated passage that links the Vatican City with the Castel Sant'Angelo. It is an approximately 800 m long corridor, located in the rione of Borgo. It was erected in 1277 by Pope Nicholas III. On several occasions it served as an escape route for Popes in danger.
Pope Alexander VI crossed it in 1494, when Charles VIII invaded the city and the pope's life was in danger.
Clement VII escaped to safety through this passage during the Sack of Rome in 1527. Troops of the Holy Roman Emperor, Charles V, massacred almost the entire Swiss Guard on the steps of St Peter's Basilica.