Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Legrácky/ Funny bits

Bum!/ Bang!

Bum!/ Bang!

Picture 038.jpg

Tohle je výborná fotka: poprosila jsem Sandeepa, aby mě vyfotil, jak lyžuju. A výsledek? Stěží se najdu!


This is a really precious photo: I have asked Sandeep to take a picture of me while skiing, and this is the result - can you find me at all?!