Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Legrácky/ Funny bits

Dětské hřiště/ Play Ground

Dětské hřiště/ Play Ground

BOS231.jpg

Toto je fotografie z Bostonu v jedné z uliček v Malé Itálii - značka říká "Dětské hřiště", ale široko-daleko žádné hřiště k vidění! Že by ulice?


This is a picture from Boston's Little Italy - "Play Ground". Well as much as I looked there was no playground in sight. The street maybe?