Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Legrácky/ Funny bits

Lavička/ Bench

Lavička/ Bench

DSC08502.jpg

Když se dobře podíváte, všimnete si, že nějaký škodomyslný zahradník namířil postřikovač přesně na lavičku. Neposadíme se?


If you lokk carefully, you'll notice that some smartsy panties gardener targeted the water jet exactly at the bench. Shall we sit?