Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Teton Village II

Příběh Karvačátu/ Karva Chauth Story

Příběh královny Viravatí

Žila byla jedna krásná dívka jménem Viravatí. Byla jedinou sestrou sedmi bratrů, kteří je velmi milovali. Viravatí byla vdaná za krále. Na její první slavnost Karvačátu se vydala do domu svých rodičů a od svítání dodržovala přísný půst. Ale královna nemohla hlad vydržet a celá zoufalá vyčkávala východ měsíce. Bratři měli svoji sestru velmi rádi a začali se o ni strachovat. A tak se rozhodli, že její půst ukončí pomocí lsti. Vzali zrcadlo, umístili ho mezi větve fíkovníku a nechali ho odrážet světlo. Jejich sestra si myslela, že je to měsíc, a začala jíst a tím ukončila půst. Avšak v tu chvíli, co dojedla večeři, dostala zprávu, že je její manžel velmi nemocen.

Královna spěchala domů do paláce a po cestě potkala boha Šivu a jeho ženu bohyni Parvatí. Parvatí řekla Viravatí, že její manžel zemřel, protože nedodržela půst a zaměnila pravý měsíc za odlesk. Ale královna prosila o odpuštění,a Parvatí se rozhodla krále oživit. Ovšem pod jednou podmínkou: královna se musí znovu postit podle zvyků Karvačátu, a její manžel bude žít. A tak díky dodržení Karvačátového půstu získala Viravatí život svého manžela zpět.

 

The Story Of Queen Veeravati
A long long time ago, there lived a beautiful girl by the name of Veeravati. She was the only sister of her seven loving brothers, who was married to a king. On the occasion of the first Karva Chauth after her marriage, she went to her parents' house. After sunrise, she observed a strict fast. However, the queen couldn't stand the rigors of fasting and was desperatly waiting for the moon to rise. The seven brothers who loved her dearly, were very disturbed watching the distress of their sister and decided to end her fast by deceiving her. So the brothers reflected a mirror through Pipal tree leaves. The sister, taken it as moon rise, broke the fast and took food. However, the moment the queen ate her dinner, she received the news that her husband, the king, was seriously ill.
The queen rushed to her husband's palace and on the way she met Lord Shiva and his consort, Goddess Parvati. Parvati informed her that the king had died because the queen had broken her fast by watching a false moon. However, when the queen asked her for forgiveness, the goddess granted her the boon that the king would be revived. But to achieve this, she would have to undertake the Karva Chauth fast under strict rituals, then only her husband would come to life. Thus, by strictly following all the rituals of Karva Chauth, queen Veeravati relivened her husband.


Poslední komentáře
07.01.2009 19:06:27: It's nice story about Karva Chauth.You are writing wel.To je pekny pribeh Karvacatu.Dobre jsi to nap...