Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Hovory z autobusu v Seattlu/ Seattle Bus Conversations

Picasso

Zaslechnuto Muzeu umění v Seattlu:
Otec a asi šestiletý syn stojí před Picassovým obrazem - jedním z těch, kde nevidíte ani hlavu ani patu... stojí a hledí. Otec přistoupí k popisu a čte: "Ležící nahá žena." Pak se podívá na syna a řekne: "Na tohle by ses ale opravdu neměl dívat. "
___________________________________________________________________________

As seen in the Seattle Art Museum:
Father and a not-more-than-six-years old son are standing in front of a Picasso painting - one of those where you can't make a foot and a head... standing and looking. Father approaches the description and reads: "Reclining female nude." Then looks at his son and adds: "You really shouldn't be looking at this."

Žádné komentáře