Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ San Diego

Dopravní značky/ Traffic Signs

SD001.jpg

Velikost těchto značek naznačuje, že je v jižní Kalifornii spousta řidičů, kteří potřebují brýle...
___________
Size of these traffic signs suggests that lots of drivers in South California need eye glasses...