Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Wyoming/ South Dakota 2008

Než se Kajovové přestěhovali na jih, měli své tábory na řece daleko na severu, kde je mnoho a mnoho velkých medvědů. Jednoho dne si hrálo sedm malých dívek daleko od vesnice a několik medvědů je začalo honit. Dívky utíkaly směrem k vesnici, ale medvědi byli příliš blízko, a tak dívky vyskočily na nízkou skálu, asi metr vysokou. Jedna z dívek se začala modlit: “Skálo, smiluj se nad námi, zachraň nás, skálo!”
Skála je vyslyšela a začala růst výš a výš a dívky s ní byly výš a výš. Když se k nim medvědi snažili dostat, poškrábali skálu, zlámali si na ní drápy a spadali dolů pod skálu.
Skála pořád rostla výš a výš, ale medvědi na ni pořád skákali, až skála s dívkami vyrostla vysoko do nebe, a tam je těch sedm dívek dodnes jako sedm hvězdiček (souhvězdí Plejády neboli Kuřátka). V zimě, uprostřed noci, svítí sedm hvězdiček přímo nad skálou. Když se na to přišli lidé podívat, našli pod skálou medvědí drápy proměněné v kámen.


Before the Kiowa came south they were camped on a stream in the far north where there were a great many bears, many of them. One day, seven little girls were playing at a distance from the village and were chased by some bears. The girls ran toward the village and the bears were just about to catch them when the girls jumped on a low rock, about three feet high. One of the girls prayed to the rock, “Rock take pity on us, rock save us!” The rock heard them and began to grow upwards, pushing the girls higher and higher. When the bears jumped to reach the girls, they scratched the rock, broke their claws, and fell on the ground.

The rock rose higher and higher, the bears still jumped at the girls until they were pushed up into the sky, where they now are, seven little stars in a group (The Pleiades). In the winter, in the middle of the night, the seven stars are right over this high rock. When the people came to look, they found the bears’ claws, turned to stone, all around the base.