Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Yellowstone 1

Yellowstonský park je prvním národním parkem na světě - ustanoven byl již v r. 1872. Jeho největší část je v "našem" státě, Wyomingu, a malé části jsou ještě ve státech Montana a Idaho. Park je známý rozsáhlými oblastmi s geotermální činností, je zde soustředěna vlastně polovina veškeré geotermální aktivity na Zemi (!). 

Na ploše 8987 km2 najdete jezera (Yellowstonské Jezero je největším vysoko položeným jezerem na severoamerickém kontinentě), hory, kaňony a řeky. Najdete zde také bezpočet gejzírů a horkých pramenů, které udržuje v činnosti kaldera - stále aktivní kráterovitá sopka.


Yellowstone National Park is the first national park in the world, established in 1872. It is mostly located in "our" state of Wyoming with extentions to Montana and Idaho. The Park is best known for its geothermal activities, in fact you'll find half of the world's geothermal features here (!).

On an area of 3472 square miles (8987 km2) you'll find lakes (Yellowstone Lake is the largest high-altitude lake in North America), mountains, canyons and rivers. High number of geysers and hot springs are active due to caldera - an active volcano.

Výbuch menšího gejzíru.


 A smaller geyser eruption.

 

Voda v některých pramenech je na bodu varu nebo ještě teplejší.


 Water in some springs is on the point of boiling or even warmer.

 

 Old Faithful - dá se přeložit jako Starý Věrný nebo Starý Přesný - získal jméno díky své přesnosti. Vybuchuje každých zhruba 91 minut (pravděpodobnost je kolem 10ti minut, což je velice přesné, některé gejzíry nejde předpovídat ani v rozsahu několika hodin).

Výbuch byl provázen obdivnými povzdechy ze skupinky japonských turistů - pokud máte zvuk, tak to určitě nepřeslechnete!


 

Old Faithful got its name thanks to the accuracy we can predict its eruptions. It erupts every 91 minutes with variation of only 10 minutes (that's very precise considering that some of the geysers cannot be predicted even by hours).

The eruption was accompanied by loud sighs from the group of Japanese turists nearby. If you have the sound on, you cannot miss it.

 

5. a 6. června jsme se vydali do Yellowstonu znovu - přála jsem si k narozeninám medvěda a těch je tady přece dost! Bohužel nám skoro celou dobu pršelo... takže fotky mají trošku smyté barvy, ale přesto jsme si to užili - jako vždycky!

 

For June 5th and 6th we went to Yellowstone again - I wanted a BEAR for my birthday and this is where to find loadz of them, right? Unfortunately it was raining almost constantly...so the pictures are a bit washed down, but still, we had real fun. As always!

Kojot (opět)/ Coyote (again)

007.jpg

Pohádky před spaním/ Bedtime Stories

061.jpg

Jestlipak si bizoni vyprávějí pohádky před spaním?


I wonder if bisons tell each other bedtime stories?