Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Yellowstone 2

Pokračování našich lapálií v Yellowstonském parku....


 More "impertinencies" from Yellowstone....

Yellowstonský autobus/ Yellowstone Bus

067.jpg

Takové autobusy vozily turisty po Yellowstonu už v minulém století.


 

Buses like this were giving tours since the last century.

 

 Pár rad o tom, jak se chovat na území medvědů

 Varujte medvědy před vaší přítomností

Chovejte se hlasitě, pokřikujte nebo si zpívejte. Choďte ve skupinkách a buďte opatrní pokud nemáte dobrý rozhled.

 Pokud se střetnete s medvědem

Neutíkejte – medvěd vás hravě dohoní. Váš běh může navíc vyprovokovat medvěda k útoku. Pokud o vás medvěd neví, pomalu obloukem odejděte a držte se po větru a mimo medvědovo zorné pole. Pokud vás viděl, ale nezaútočil, pomalu odejděte.

Neodhazujte batoh – medvěd se naučí, jak získat jídlo od lidí a ve většině případů pak musí být takový medvěd odstraněn.

Nešplhejte na strom; větsina medvědů umí šplhat velice dobře.

 Pokud se k vám medvěd přiblíží nebo zaútočí

Neutíkejte. Někteří medvědi se snaží jen zastrašit, a pak se stáhnou stranou nebo přestanou útočit úplně. Stůjte klidně dokud se medvěd nestáhne, a pak odejděte. Pokud na vás medvěd zaútočí, lehněte si na břicho a spojte ruce za krkem. Pokud máte batoh, nechte si ho, aby vám chránil záda. 

 

A few tips on how to behave in Bear Country 

 Alert Bears to Your Presence
Make loud noises, shout or sing. Hike in groups and use caution if vision is obstructed.
 If You Encounter a Bear
Do not run – bears can easily outrun you. And running may cause a bear to attack. If the bear is unaware of you, keep out of sight and detour behind and downwind of the bear. If the bear saw you but didn’t attack, slowly back up.
Do not drop your pack – this teaches bears how to obtain food from humans and that often means that such a bear must be removed.
Do not climb trees; most bears are better climbers than you.
 If a Bear Approaches or Charges You
Do not run. Some bears bluff their way out of threatening situation by charging, then veering off or stopping. Stand still until the bear stops and then back away. If you are attacked, lie on the ground completely flat on your stomach and clasp your hands over the back of your neck. If you are wearing a backpack, let it protect your back.

Sníh! 6.června/ Snow! June 6th

166.jpg

Snad poprvé v životě jsem se na své narozeniny rochnila ve sněhu!


For the first time in my life I was playing in the snow on my birthday!