Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

Evropa 2009/ Europe 2009

ČESKÁ REPUBLIKA/ CZECH REPUBLIC

VÍDEŇ, RAKOUSKO/ VIENNA, AUSTRIA

SALZBURG, RAKOUSKO/ SALZBURG, AUSTRIA

PROVINCIE, FRANCIE/ PROVENCE, FRANCE


MONACO & MONTE CARLO

 

Naše cesta po Evropě vypadala takto:

Benátky, Itálie
Vídeň, Rakousko
Veselí nad Moravou, Česká Republika (návštěva rodiny)
Vidov, Česká Republika (návštěva rodiny)
Salzburg, Rakousko
krátký přejezd přes Švýcarsko
Miláno, Itálie
Provincie, Francie
Monaco & Monte Carlo
Pisa, Florencie, Toskánsko (Panzano a Siena), Řím, Florencie, Řím, Pompeje, Neapol, Řím, Toskánsko (Panzano) – Itálie
Veselí nad Moravou, Česká Republika (návštěva rodiny)
Bratislava, Slovensko
odlet z Benátek, Itálie

Opakování Florencie a Říma není chyba – obě města jsme navštívili dvakrát, v Římě jsme se navíc ještě zastavili po cestě z jižní Itálie.

____________________________________________________________________
Our tour of Europe looked something like this:

Venice, Italy
Vienna, Austria
Veselí nad Moravou, Czech Republic (visiting family)
Vidov, Czech Republic (visiting family)
Salzburg, Austria
short drive through Switzerland
Milan, Italy
La Provence, France
Monaco & Monte Carlo
Pisa, Florence, Tuscany (Siena and Panzano), Rome, Florence, Rome, Pompeii, Naples, Rome, Tuscany (Panzano) - Italy
Veselí nad Moravou, Czech Republic (visiting family)
Bratislava, Slovakia
departure from Venice, Italy

Multiple listing of Florence and Rome is not a bug - we have visited both cities twice, and in addition we have stopped in Rome on the way from southern Italy.