Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Varanasi (Benares)

Když zemře hinduista, Yam Raj, bůh smrti, na základě dobrých a zlých skutků v průběhu jeho života - "karmy" rozhodne o budoucnosti jeho duše. Když převládá ta špatná stránka, hodí duši před znovuzrozením do pekla, když dobrá, pošle ji do nebe. Ve Váránasí to neplatí. Lord Šiva totiž zakázal bohu smrti vstoupit do města. Zemřít ve Váránasí znamená zemřít osvícen, vysvobozen z nekonečného cyklu převtělování se. Zemřít ve Váránasí znamená splynout s vesmírem. Smrt nemá vládu nad lidmi, kteří zde zemřou .Tisíce lidí z celé Indie přicházejí zemřít do města. Toužebně očekávají hodinu smrti. Není jiné město ve světě, kde by bylo soustředěno takové množství starých a nemocných lidí. Dnem i nocí hoří na pohřebních "ghátech" plameny.


When a Hindu dies, Yam Raj, god of death, will judge his soul based on the good deeds and bad ones (“karma”) though his life. If the bad deeds prevail, the soul is thrown to hell, if the good ones prevail, the soul travels to heaven before next rebirth. But this doesn’t work in Varanasi. Lord Shiva has prohibited the god of death to enter the city and to die in Varanasi therefore means to die enlightened a free of the endless cycle of rebirth. Dying in Varanasi means unity with the Universe. The death has no power over people who pass away here. Thousands of people from across India are coming to die here. They’re awaiting their last hour with eagerness. There is no other city in the world with such a high concentration of old and sick people. And the fires are burning on the funeral ghats day and night.