Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Arrah (Ara) 2011

Bihár/ Bihar

Bihar.png

Sandeepova rodina žije v Biháru, což je stát na východě Indie. Rozlohou je to 12. stát (98,940 km2) a populace je 3. v Indii. Hindština a Urdu jsou oficiální jazyky státu. Starověký Bihár byl centrem moci, vzdělanosti a kultury starověké a klasické Indie. Buddhismus se zrodil v Biháru.
_________________________________________________________

Sandeep’s family lives in Bihar - a state in eastern India. It is the 12th largest state in terms of geographical size at 38,202 sq mi (98,940 km2) and 3rd largest by population. Hindi and Urdu are the official languages of the state. Ancient Bihar was a centre of power, learning and culture in ancient and classical India. Buddhism was born in Bihar.