Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ HOLI 2011

Holi je každoroční festival, který se slaví den po úplňku hinduistického měsíce Phalguna (počátkem března). Oslavuje se jaro a připomínají se různé události z hinduistické mytologie. Holi je pravděpodobně nejméně náboženský ze všech hinduistických svátků. Veškeré oslavy jsou spojeny s uvolňováním společenských omezení (kasta, pohlaví, společenský stav a věk). Holi tak překlenuje sociální rozdíly a spojuje lidi dohromady.
Existuje několik legend spojených s Holi. Jedna taková legenda vypráví o démonském králi Hiranjakašipu. Ten zakázal svému synovi Prahladovi vyzývat boha Višnu, ale Prahlad se k němu přesto dále modlil. Hiranjakašipu se na syna tak rozzlobil, že ho chtěl zabít; a poručil mu, aby se posadil na hranici s královou sestrou démonkou Holikou. Holika prý byla odolná proti popálení. Prahlad se posadil na hranici a modlil se k Višnovi, aby ho ochránil. Když začala hranice hořet, všichni s úžasem sledovali, jak Holika uhořela, zatímco Prahlad přežil bez jediné jizvy. Holi je tedy oslavováno jako upálení Holiky.
Jiná legenda vypráví o Šivovi, jednom z hlavních hinduistických bohů. Šiva je často zobrazován jak medituje a často tráví hodiny o samotě v hluboké meditaci. Madana, bohyně lásky, se rozhodla Šivu svádět a zjevila se mu v podobě krásné víly. Ale Šiva Madanu poznal a rozzlobil se. V záchvatu vzteku vyplivl oheň ze svého třetího oka a spálil ji na popel.
________________________________________________________________
Holi is an annual festival celebrated on the day after the full moon in the Hindu month of Phalguna (early March). It celebrates spring and commemorates various events in Hindu mythology. Holi is probably the least religious of Hindu holidays. The entire holiday is associated with a loosening of social restrictions normally associated with caste, sex, status and age. Holi thus bridges social gaps and brings people together.

There are  several legends associated with Holi. One such legend  tell us about a demon king named Hiranyakashipu. He forbade his son Prahlad from worshipping Vishnu, but Prahlad continued to do offer prayers to the god. Getting angry with his son, Hiranyakashipu wanted to kill his son and challenged him to sit on a pyre with his demoness aunt Holika who was believed to be immune to fire. Prahlad accepted the challenge and prayed to Vishnu to keep him safe. When the fire started, everyone watched in amazement as Holika was burnt to death, while Prahlad survived without a scar. The burning of Holika is celebrated as Holi.
An alternative account of the basis of the holiday is associated with a legend involving Lord Shiva, one of the major Hindu gods. Shiva is known for his meditative nature and his many hours spent in solitude and deep meditation. Madana, the God of love, decided to test his resolve and appeared to Shiva in the form of a beautiful nymph. But Shiva recognized Madana and became very angry. In a fit of rage he shot fire out of his third eye and reduced her to ashes.