Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Hovory z autobusu v Seattlu/ Seattle Bus Conversations

Městská hromadná v Seattlu je opravdové nadělení! Ty lidičky, které tady potkáte, a ty příběhy, které tady zaslechnete! Rozhodli jsme se s vámi podělit o ty nejzábavnější rozhovory a hlášky!
____________________________________________________________________________
Seattle Bus transportation is one-of-a-kind! The people you can meet there and the stories you get to hear! We have decided to share some of the funnier one-liners here with you!

Hovor z autobusu č. 1:
"Madam, jste bohatá? Protože vypadáte bohatá. Jste tak pěkně namalovaná a oblečená a tak ..."
"Kdybych byla bohatá, seděla bych tady s váma v autobusu?"
"Hmmmmmm ..."
_____________________________________________________________________________
Seattle bus conversation No1:
"Ma'am, are you rich? Coz you look rich. You're so well made up and dressed and all..."
"If I were rich, would I be sitting in the bus with you?"
"Ahhhhaaa..."

Hovor z autobusu č. 2:
"Pěkně voníte. Já si tady tak sedím a říkám si, tady něco voní. To musí být ta paní vedle mě. Víte, já mám špatný zrak a neslyším moc dobře, takže příroda to u mě vyvážila dobrým nosem. A já vás cítím ... "
(řekla 17 let stará dívka)
__________________________________________________________________________

Seattle Bus Conversation No2:
"You smell good. I was just sitting here thinking, oh, something smells good. It must be the lady next to me. You know, I have a bad eyesight and I can't hear very well, so I guess the nature made up for that by a good nose. And I can smell you..."
(said by a 17 yrs old girl)

Hovor z autobusu č. 3:
"Já tuhle autobusovou zastávku moc nepoužívám. Já se radši projdu na tu další, protože tam mají sedačky a já si tam můžu sednout, když čekám na autobus."
____________________________________________________________________________
Seattle bus conversation No3:
"I don't use this bus stop. I rather walk to the next one, because they have these seats there and I can sit down when I'm waiting for the bus."

Hovor z autobusu č. 4:

"Procestoval jsem celou Evropu. Byl jsem ve Skotsku, Walesu, v Londýně a v Irsku."
"Aha, tak vy jste byl akorát ve Velké Británii a Irsku, že ..."
"..."

_____________________________________________________________________________
Seattle Bus Conversation No4:
"I have traveled all over Europe. I've been to Scotland, Wales, London and Ireland."
"Oh, so you've only been to UK and Ireland, right..."
"..."

Hovor z autobusu č. 5:
“Bill nebyl špatný president, ale ta holka, ta – jak se jmenovala…”
“Lewinská.”
“Jo ta… tak ta z toho neměla nic. Akorát na váze přibrala. Má teď obrovský zadek.”
_______________________________________________________________________
Seattle Bus Conversation No5:
“Bill wasn’t a bad president, but that girl… what’s her name….”
“Lewinsky.”
“Yeah, that one – she didn’t gain anything from him. She just gained weight. Her bottom is huge.”

Zaslechnuto Muzeu umění v Seattlu:
Otec a asi šestiletý syn stojí před Picassovým obrazem - jedním z těch, kde nevidíte ani hlavu ani patu... stojí a hledí. Otec přistoupí k popisu a čte: "Ležící nahá žena." Pak se podívá na syna a řekne: "Na tohle by ses ale opravdu neměl dívat. "
___________________________________________________________________________

As seen in the Seattle Art Museum:
Father and a not-more-than-six-years old son are standing in front of a Picasso painting - one of those where you can't make a foot and a head... standing and looking. Father approaches the description and reads: "Reclining female nude." Then looks at his son and adds: "You really shouldn't be looking at this."

Hovor z autobusu č. 6:

"Víte, jak se zbavit štěnic? Měl jsem je před pár měsíci, takže jsem se naučil trik: to vezmete všechno oblečení a ložní prádlo do prádelny, nacpete do sušičky a to teplo je zabije. "
_____________________________________________________________________________

Seattle Bus Conversation No6:
"Do you know, how to get rid of bedbugs? I had them a couple months ago, so I learnt the trick: you have to take all your clothes and bedding to the laundromat, put them in the dryer and the heat kills them."

Hovor z autobusu č. 7:
Hned vedle Míši si sednul starší pán a bez pozdravu povídá:
"Dneska ráno jsem se myl, takže bych neměl smrdět."
________________________________________________________________________

Seattle Bus Conversation No7:
An old gentleman sat right next to Misa and without any greeting he started off:
"I took a shower this the morning, so I shouldn't stink."

Hovor z autobusu č. 8:
“Ahoj Davide, kam jedeš?”
“Jedu domů. Měl jsem dlouhou šichtu, tak si vezu práci domů...”
“Tyjo. A kde děláš?”
“V pekárně. Dělám tam sendviče.”
_______________________________

Seattle Bus Conversation No8:
"Hey David! Where are you going?"
"Home. It's been a long day - I'm taking work home..."
"Wow. And where do you work?"
"In a bakery. I make sandwiches."