Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Bushmills

Historky vyprávějí, kterak vojáci anglického krále Jindřicha II. s radostí objevili výtečnou chuť irské whiskey. Protože se jim nedařilo vyslovit galská slova "Uisce Breatha" (živá voda), tak si to zkrátili na 'Uisce' a z toho na whiskey.

Král Jakub II. udělil území dnes známému jako hrabství Antrim v r. 1608 první licenci na pálení whiskey, a tím se stala Bushmills nejstarší palírnou na světě. Irský nápoj brzy získal velkou popularitu u britského dvora a v roce 1784 se palírna stala oficiálně registrovanou firmou.

Obchod vzkvétal, ovšem jen do doby americké prohibice. Mnoho irských palíren bylo závislách na vývozu, a proto byly nuceny zavřít, Bushmills však tuto éru přestála a nyní je opět na výsluní oblíbenosti.


 

Stories tell us that the troops of King Henry II of England were more than happy to discover the unique taste of Irish whiskey. Unable to pronounce the Gaelic “Uisce Beatha” (Water of Life), they shortened it to “Uisce” and finally to whiskey.

In 1608, the first licence to distil whiskey was granted by King James I for the region which is now County Antrim (and that makes Bushmills the oldest distillery in the world). The Irish spirit soon became a favourite among the revellers of British King James's court. In 1784, the Bushmills distillery became an officially registered company.

The company flourished until Prohibition in America destroyed the whiskey export trade in Ireland. Although many of the Irish distilleries were forced to close, Bushmills recovered and is still amongst the most popular.