Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Giant's Causeway

Žil byl dávno v Irsku jeden hodný obr Fionn Mac Cumhaill (Finn McCool). Byl to při výšce 16 metrů docela malý obr. Na druhé straně moře, ve Skotsku, žil další obr, Benandonner.

Obři se rozhodli poměřit síly, a tak chtěl Finn postavit cestu přes moře, aby se mohl Benadonner dostat ze Skotska na pobřeží Antrimu. Stavba byla tak namáhavá, že Finn usnul vyčerpáním.

A tak ho ráno spícího našla jeho žena Oonagh. Vzápětí slyšela, jak se blíží mocné kroky - Benadonner se blížil k Antrimu. Byl opravdu obrovský a Finn by mu nestačil ani náhodou. Oonagh neváhala ani na moment a přikryla Finna dětskou peřinkou a nasadila mu čepeček.

Benandonner se začal shánět po Finnovi. "Buď zticha!" poručila mu Oonagh, "nebo vzbudíš malého!"

Benandonner se zalekl - jestli tohle bylo jen dítě, jak velký asi musí být Finn? K smrti vylekaný obr utekl zpátky do Skotska a po cestě za sebou ničil stezku, aby se za ním Finn náhodou nevydal!


Once upon a time in Ireland, lived a gentle giant Fionn Mac Cumhaill (Finn McCool). He was a relatively small giant, only 52 feet 6 inches tall. Across the sea, in Scotland, lived a rival giant Benandonner.

 The giants wanted a trial of strength. Fionn decided to build a path across the sea, so Benandonner could reach the coast of Antrim. But the work was so labourious, that Finn fell asleep exhausted.

Finn's wife Oonagh found Finn in the morning still asleep. Then she heard thunderous footsteps - Benandonner was on the way to Antrim. He was truly gigantic and Finn would be no match for him. Oonagh didn't waste a second and covered sleeping Finn with a nightgown and bonnet.

Benandonner started to look for Finn. "Be quiet!" ordered him Oonagh, "Or you'll wake the baby!"

Benandonner panicked. If this was just a baby, how big must the father be? Scared to death, Benandonner fled Ireland destroying the causeway in his wake, so that Finn wouldn't follow him!

Pohled shora/ View from the Top

Picture 077.jpg