Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

Vancouver, Canada, 07-2012

Značka na hraničním přejezdu: Vítejte ve Spojených Státech Amerických.
___________________________________________________________________________
Sign at the border: Welcome to the United States of America.